Przetwarzanie danych osobowych

Home » Przetwarzanie danych osobowych

Informujemy, iż Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest  : Dariusz Łaba, ul. Sudecka 95/3, 58-500 Jelenia Góra

Możecie się Państwo z nami skontaktować pod adresem e-mail : [email protected]

a/ Pana/Pani dane przetwarzane będą  dla celów wysłania odpowiedzi na zadane pytania, w tym złożenia spersonalizowanej oferty, a także w celu zawarcia umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c – zawarcie umowy z osobą, której dane dotyczą lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

b/ Pani/Pana dane mogą być udostępniane podmiotom świadczącym obsługę informatyczną dla Administratora Danych.

c/ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do celów dowodowych w przypadku kontroli lub postepowań przed właściwymi organami.

d/Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w warunkach określonych w art. 18 RODO. Przysługuje Panu także prawo do przenoszenia danych do innego administratora. Państwa żądania mogą być kierowane na wskazany wyżej adres e-mail lub składane osobiście u Administratora pod wskazanym wyżej adresem korespondencyjnym.

e/ Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Brak podania danych osobowych uniemożliwi wysyłanie odpowiedzi na zadane przez formularz kontaktowy pytania oraz wysyłanie ofert a także uniemożliwi obsługę zamówienia złożonego on-line.

g/ Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych sprawującego kontrolę nad legalnością i prawidłowością przetwarzania danych osobowych.

h/ Pani/Pana dane nie będą przekazywane do krajów spoza obszaru UE oraz do organizacji międzynarodowych

i/ wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), nie będą też one podlegały profilowaniu.